Gods genade is voldoende

2 Korinthiërs 12: 9
Maar hij zei tegen mij: “Mijn genade is voldoende voor u, want mijn kracht wordt volmaakt in zwakheid.” Daarom zal ik des te vreugdevoller roemen over mijn zwakheden, zodat de kracht van Christus op mij rust.
 
We leven in een wereld die vervloekt is vanwege zonde. Een van de vloeken is de dood, en als je nog niet de pijn hebt gevoeld dat een geliefde sterft, zul je dat op tijd doen.
 
We hebben vijf vormen van zwakte of ik zou zeggen PIJNgebieden in ons leven
 
1. zwakheden, handicaps
2. beledigingen, die dingen die nog erger maken.
3. Ontberingen ernstige, dringende behoeften
4. vervolgingen (opgejaagd worden als een dier)
5. calamiteiten (druk en stress)
 
 
God deed een geweldige belofte aan Paulus; en God doet ons allemaal dezelfde belofte door de Schriften. Hierin staat duidelijk dat we niet afhankelijk hoeven te zijn van hun eigen middelen, bijvoorbeeld hun kracht, vaardigheden, intelligentie of geld.
 
We hebben deze belofte nodig, omdat onze eigen middelen kunnen falen. Zelfs de sterkste persoon kan snel zwak worden. Een intelligent persoon weet misschien niet wat hij moet doen. Een rijk persoon kan zijn geld verliezen. Een gezond persoon kan ziek worden.
 
Gods genade (vriendelijkheid) faalt echter nooit. In elke situatie voldoet zijn vriendelijkheid ons volledig.
 
Er is een manier waarop alles wat je moet weten als je je zwakke punten onder ogen ziet.
 
Leven door geloof in Gods genade betekent tevreden zijn met alles wat God voor ons is in Jezus. Daarom zal het geloof niet terugdeinzen voor wat alles onthult en vergroot dat God voor ons in Jezus is.
 
Als we ons zelfvoorzienend voelen en eruitzien, zullen we de glorie krijgen, niet Christus. Dus kiest Christus de zwakke dingen van de wereld
 
We kunnen tevreden zijn met onze zwakte omdat de genade van de Heer voldoende voor ons is. En we kunnen opscheppen in onze zwakheid, want dat is wanneer de kracht van Christus perfect wordt gemaakt. Want als we zwak zijn, dan zijn we sterk.
 
 
Als christen moet men tevreden zijn met zwakheden en moeilijkheden omdat we onze redding hebben, wat voldoende is, en op die momenten laten we zien dat God sterk is door ons heen werken. Ondertussen nemen we voldoening in het kennen van Zijn genade voor ons in Christus voldoende om ons op een dag van zonde en dood te verlossen.
 
Daarom hoeven onze zwakheden niet door God weggenomen te worden om hoop en vreugde te hebben. We merken dat die dingen weten dat we God toebehoren en dat Hij ondanks zwakheden veel door ons kan bereiken.
 
 
Wanneer we een juiste relatie met God hebben ontvangen, werkt zijn genade, vriendelijkheid voortdurend in ons leven. Zijn genade werkt zowel in ons als door ons. Het werkt in ons, omdat Christus in ons leeft. Daarom is zijn kracht in ons leven, zelfs als we zelf zwak zijn. Ook werkt zijn genade door ons, om andere mensen ten goede te komen. Dat gebeurt wanneer God ons gebruikt om andere mensen in een juiste relatie met hem te brengen.

Als we zwak zijn, kunnen we sterk worden. Paulus pochte van zijn zwakheid omdat het God met verbluffende kracht in zijn leven bracht. Paulus werd een leeg vat en Christus leefde door hem heen en bereikte verbazingwekkende dingen. Dit grote voorrecht staat open voor ons allemaal. Dit is alleen mogelijk wanneer we onszelf legen, zodat we met iets beters kunnen worden gevuld.

De Heer hoort en beantwoordt zijn volk altijd vroeg of laat, in een of andere vorm, hoewel niet altijd op de manier en de manier waarop we verlangen; maar toch op een manier die het meest voor zijn glorie en ons welzijn is.
 
Amen…..