2 Thessloonians3:5

And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.

Advertisements

God must have the best, and in the first Place

Proverbs 3:9-10  Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops; then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine.

 There is a difference between believing in God and trusting Him with all your heart. & I believe God blesses with material wealth so we’ll have more to give. 

Many agree that we have been experiencing a values-vacuum in the world when it comes to Giving????

Jesus said

“Give and it shall be given to you, pressed down, shaken together and overflowing”.

There is a difference between believing in God and trusting Him with all your heart. When you trust Him whole-heartedly, you can submit all your ways to Him, and trust Him for the outcome. The world says “fight back”, the LORD says “turn the other cheek”. The world says “Be proud of yourself” the LORD says “he who exalts himself will be humbled and he who humbles himself will be exalted”. The world says “pursue your passion” the Lord says “Thy Kingdom come. Thy will be done”. In all our ways, all our habits, we have to seek to NOT follow the ways people behave on or even the way we see our family behave. We have to look to Him.

 It does no good to say you trust in God if you are not willing to align your habits of thought and behavior to His standard of love, kindness, grace, truth and wisdom.

The Bible outlines three areas that Christians are required to give:

FIRST FRUITS – Giving the first income off of your labor

OFFERING – Giving the best from the fruit of your labor

TITHE – Giving a return of your labor that represents the whole

Giving: Acknowledges God’s AUTHORITY

It means – you are NOT giving God your leftovers

It means – you should plan what you’re going to give to God.

It means – your gift to God is NOT an afterthought

It means – your gift is something you’ve planned

Giving: Honors God’s ATTRIBUTES

It means – you know all good gifts come from God

It means – you are NOT negligent in expressing gratitude

It means – you realize your inability to be self-sufficient

It means – you are NOT driven or motivated by your EGO

Giving: Trusts God’s ABILITIES

It means – you are NOT doubting God’s love or abilities

It means – you are walking by faith

It means – you are NOT living by your own wits

It means – you should freely give without hesitation

God is blessed by what you give and you are blessed when you give regardless of your circumstances.

Amen

Gusti Allah kudu duwe sing paling apik, lan ing Panggonan pisanan

WULANG BEBASAN 3: 9-10 Ngurmati Pangeran karo kasugihanmu, kanthi woh-wohan kapisan kanggo kabeh; Nuli lumbungmu bakal kapenuhan kebanjiran, lan jebluganmu bakal ngrusak anggur anyar.

Ana prabédan karo percaya marang Gusti Allah lan dipercaya karo Gusti. & Aku percaya Gusti mberkahi bandha material supaya kita luwih akeh diwenehake.

Akeh sing setuju yen kita wis ngalami nilai-vakum ing saindenging jagad nalika menehi

Gusti Yesus ngandika

“Wenehi lan bakal diwenehake sampeyan, dipencet, dicemplungake bebarengan lan kebanjiran”

Ana prabédan karo percaya marang Gusti Allah lan dipercaya karo Gusti. Yen sampeyan ngandel kanthi sepenuh ati, sampeyan bisa ngirim kabeh marang Panjenengane, lan dipercaya marang asil. Jagad iki ujar, “mundur maneh”, Pangeran ngandika “ngelekke pipi liyane”. Jagad iki ujar, “Bangga karo awakmu dhewe” Pangandikane Sang Yehuwah: “Sapa sing ngasorake awake dhewe bakal dikasorake, lan sing ngasorake awake dhewe bakal diluhurake.” Jagad iki ujar “ngejar semangatmu” Pangeran banjur ujar “Kraton Sampeyan. Pangarepanmu bakal ditindakake ”. Ing kabeh cara, kabeh kebiasaan, kita kudu ngupaya TIDAK ngetutake cara tumindak utawa tumindak cara kulawarga kita ndeleng prilaku. Kita kudu katon marang Panjenengane.

 Ora luwih becik ujar yen sampeyan percaya marang Gusti Allah yen sampeyan ora gelem nyelarasake pola pikir lan prilaku kanggo standar katresnan, kebecikan, sih, kabeneran lan kawicaksanan.

Kitab Suci nggambarake telung wilayah sing dibutuhake dening Kristen:

FRUITS PERTAMA – Menehi penghasilan pertama saka tenaga kerja

KAWASAN – Menehi barang sing paling apik saka pegawe

TITHE – Menehi ngasilake pegawe sing nuduhake sakabehane

Menehi: Ngakoni AUTHORITY Allah

Tegese – sampeyan ora menehi sisa marang Gusti Allah

Tegese – sampeyan kudu ngrancang apa sing bakal diwenehake marang Gusti Allah.

Tegese – pisungsungmu marang Gusti Allah iku dudu sing dipikirake

Iki tegese – pisungsung sampeyan minangka soko sing wis direncanakake

Menehi: ngurmati ATTRIBUTI Gusti Allah

Tegese – sampeyan ngerti kabeh hadiah sing apik saka Gusti Allah

Tegese – Sampeyan ora nglirwakake ngucapake matur nuwun

Tegese – sampeyan sadar yen sampeyan ora bisa nyukupi dhewe

Tegese – Sampeyan ora didorong utawa motivasi karo EGO

Menehi: Ngandelake Kasedhiya Gusti Allah

Tegese – Sampeyan ora nate nresnani katresnan utawa kemampuane Gusti Allah

Tegese – sampeyan lagi mlaku-mlaku kanthi iman

Tegese – Sampeyan dudu urip dhewe

Tegese – sampeyan kudu menehi kanthi gratis tanpa ragu

Gusti Allah diberkahi dening apa sing diwenehake lan sampeyan diberkahi nalika menehi preduli saka kahanan sampeyan.

Amin